Cveto Šumec - Prejemnik priznanja Častna gasilska sekirica

 

V zahvalo našemu članu Cvetu, ob prejemu priznanja častne gasilske sekirice za življenjsko delo na področju operativnega gasilstva.

 

Na prste ene roke bi lahko prešteli tiste, za katere v Ljubljani lahko brez slehernega dvoma zatrdimo, da so operativnemu gasilstvu posvetili svoje življenje. Cveto Šumec je zagotovo eden izmed njih. Da gre za človeka, ki je gasilstvu mnogo več dal, kot od njega dobil, govori že sedemnajst let, kolikor jih je posvetil domačemu prostovoljnemu društvu v sklopu operativne enote.

Z njegovo pomočjo in na temeljih njegovega znanja so zrasle generacije gasilk in gasilcev, ki jim je privzgojil red, odgovornost in ljubezen do gasilskega dela. Istočasno je enako počel kot inštruktor na Centru za zaščito in reševanje na Igu, kjer ni bilo posameznika, ki ne bi bil nad njegovim delom in pristopom do dela navdušen. Znanje, ki ga je tam dobil, je ves čas velikodušno delil naprej. Tako je leta 1998 sprejel odgovornost in postal poveljnik sektorja Vižmarje, v okviru katerega je pripravil celo vrsto usposabljanj in sektorskih vaj, ki so jih hodili gledat celo iz drugih gasilskih društev in zvez. Že v tem času je s svojim strokovnim znanjem pomagal številnim gasilskim enotam pri načrtovanju gasilskih vozil.

Nadvse uspešno delo sektorskega poveljnika ni ostalo neopaženo – leta 2003 je postal podpoveljnik Gasilske zveze Ljubljana; v času, ko je v GZL prihajalo do velikih sprememb na področju operative tako z vidika izobraževanja kot z vidika njenega delovanja.

Kljub temu da je tako predano in naporno delo na vodstvenem nivoju zahtevalo visok davek v njegovem osebnem življenju, je po izteku mandata podpoveljnika postal še poveljnik GZL. Delo, ki sta ga z njegovim predhodnikom začela, je želel dokončati. In v dveh mandatih - od leta 2008 do leta 2018 - mu je to tudi uspelo: Gasilska zveza Ljubljana je na nivoju operativne dejavnosti postala ena najbolj uspešnih zvez v Sloveniji, sploh če upoštevamo, da gre pri njenem delovanju za usklajevanje, pa tudi križanje interesov kar 35 gasilskih enot, kar je izjemen logistični zalogaj. Poleg požrtvovalnega dela povezovanja društev GZL v učinkovito celoto, je z relativno majhnimi sredstvi uspel zasnovati in uresničiti idejo o EPV – vozilu za podporo vodenju ter pripadajoči enoti, ki izjemno uspešno deluje še danes. Vozilo in pripadajoča enota sta takoj po sprejemu v operativni sestav pokazala svojo veliko dodano vrednost – pri koordinaciji dela enot ob večjih nesrečah, vajah in iskanjih. Vozilo ni delovalo zgolj znotraj območja delovanja GZL, ampak je svojo vrednost pokazalo tudi drugod v Sloveniji in v tujini. Po njegovi zaslugi je v času njegovih mandatov zaživel tudi nov sistem alarmiranja, ki je zagotovil večji pomen prostovoljnih gasilskih enot, hkrati pa je končnim uporabnikom, torej meščankam in meščanom Ljubljane, omogočil veliko višjo stopnjo varnosti zaradi hitrejše odzivnosti. V tem času je uspel vzpostaviti tudi zelo učinkovit način nakupa in menjave gasilskih vozil in opreme, ki je v veljavi še danes. GZL je postala ena izmed najbolje organiziranih, opremljenih in usposobljenih gasilskih zvez v Sloveniji. To se je izkazalo tudi ob pomoči prizadetim, ki jo je GZL pod njegovim vodstvom nudila izven svojih meja:

  • pomoč ob poplavah v Železnikih,
  • pomoč ob zemeljskem plazu v Ukvi (ITA),
  • pomoč ob uničujoči toči na Ptuju z okolico,
  • pomoč ob poplavah v letih 2010, 2014 in ob žledu leta 2014.
  • Kot operativni vodja ali organizator misij: Kras, Mozirje, Bijeljina (BIH), Valjevo (SRB)

 

Izkazal se je pri večkratnem sodelovanju na mednarodnih vajah in z aktivnim sodelovanjem pri projektu Portalni gasilci.

Po izteku mandata je sprejel funkcijo namestnika poveljnika GZL, ki jo nadvse uspešno opravlja še danes, in se bo iztekla leta 2023.

Cveto Šumec je vedno sodeloval pri vseh operativnih dejavnostih v domačem gasilskem društvu in bil član poveljstva ob vseh večjih nesrečah, požarih in drugih dogodkih na območju MOL. Prav tako ves čas njegovega delovanja zaznamuje pomoč pri načrtovanju nadgradnje vozil in tehnične opreme. Je tudi dolgoletni član poveljstva Javne gasilske službe in Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Kako zelo poseben občutek za delo z ljudmi ima, dokazuje tudi dejstvo, da je zaupnik za psihosocialno pomoč gasilcem in da je v dveh primerih pomagal organizaciji zbiranja sredstev za gasilca, ki sta se znašla v težkem položaju zaradi poškodbe pri delu in požara, ki je enemu izmed njiju uničil dom.

Posebne zasluge ima tudi pri promociji gasilstva v medijih – s svojim strokovnim znanjem in retorično spretnostjo je naredil ogromno za promocijo gasilstva v Ljubljani in Sloveniji, saj redno nastopa kot strokovnjak v posebnih oddajah in je tudi med novinarji zelo cenjen kot sogovornik.

Kaj vse je naredil za gasilstvo v Ljubljani vedo vsi, ki ga poznajo ali pa so morda imeli čast sodelovati z njim. A bolj kot vse to govorita v korist njegovim zaslugam in njegovi človeški veličini skromnost ter predanost organizaciji in skrbi za razvoj gasilstva, ki jo nadvse uspešno predaja generacijam, ki prihajajo za njim.

Cveto Šumec je eden izmed tistih, zaradi katerega je življenje v Ljubljani bolj varno, in gasilci bolj cenjeni, kot bi bili, če ne bi bilo njegovega dela in kar je morda še bolj pomembno, njegovega zgleda. Menimo, da si brez slehernega kančka dvoma zasluži priznanje častne gasilske sekirice za življenjsko delo na področju operativnega gasilstva.