Druge vaje v okviru enote MUSAR MOL

 

Pet od šestih članov našega društva, ki sodelujemo v enoti MUSAR (Medium Urban Search and Rascue) Mestne občine Ljubljana, smo se 7. 11. 2019 udeležili drugega letošnjega usposabljanja. Delovni dan je bil razdeljen na dva dela. V dopoldanskem sklopu smo ponovili teme:

  • pregled prikolice za pomoč ob množičnih nesrečah ter postavitev šotorov za izvajanje triaže
  • ponovitev prve pomoči
  • izvajanje horizontalnih ter vertikalnih prebojev s pomočjo različnega orodja

Sledil je odmor za kosilo, po kosilu pa smo nadaljevali s popoldanskim delom, ki je obsegal:

  • ponovitev vrvne opreme ter pravilno gibanje in varovanje na strehi
  • postavitev dekontaminacijske linije za potrebe večje dekontaminacije prebivalstva
  • reševanje iz višin s pomočjo različnih tehnik in pripomočkov

Inštruktorji ter poligon so nam omogočili kakovstno in zanimivo izvajanje vaj, kar se je opazilu predvsem pri hitrem minevanju časa. Mi pa smo se lahko na tak način naučili nekaj novega ali pa ponovili že pridobljeno znanje.