Dva člana opravila specialnost GNP A

 

Dva naša člana sta opravila tečaj za gašenje notranjih požarov modul A (GNP A). Tečaj je trajal dva dni v izobraževalnem centru v Sežani. Tečaj sta tudi uspešno opravila, za kar jima vižmarski gasilci čestitamo.