V državi Avstroogerski, kakor tudi v Kraljevini Jugoslaviji so bili pisci gasilske zgodovine redki, posebne pomembnosti se ni dajalo gasilskim zbirkam. Gasilska zgodovina je bila še mlada, muzejska dejavnost pa je bila na začetku razvoja. Tudi z ustanovitvijo Nove Jugoslavije leta 1945 razmere niso bile ugodne, gasilska organizacija pa še ni imela svojega vodstva. Šele leta 1960 je bila na Gasilski zvezi Slovenija dana pobuda za pisanje gasilske zgodovine in zbiranje gasilskega materiala. Predlog je padel na plodna tla in leta 1969 ob 100 letnici gasilstva na Slovenskem je že bil odprt gasilski muzej v Metliki. Člani gasilskih društev imajo v večini spoštljiv odnos do vsega, kar se je ohranilo v njihovih domovih. Od tega časa je bilo izdanih preko 800 kronik gasilskih društev in odprtih okoli 20 gasilskih zbirk po gasilskih društvih.

Občinska gasilska zveza Ljubljana - Šiška je leta 1994 za gasilski muzej v Metliki zbrala 75 fotografij (40x30cm) z društev OGZ Ljubljana - Šiška in podprla predlog PDG Vižmarje - Brod, da ob 90 letnici odpre svojo lastno zbirko, katero bo po možnosti finančno podprla.

Društvo si je uredilo na podstrehi gasilskega doma na 80m² stalno razstavo gasilskega orodja in opreme. V zbirko je vključena tudi knjižnica s približno 1400 knjižnimi enotami gasilske literature in arhivsko društveno dokumentacijo s 30 zvezki rokopisov.