Osebna zaščitna oprema

 

V PGD Vižmarje-Brod za potrebe intervencij in usposabljanj uporabljamo zaščitno opremo, ki je v skladu s tipizacijo in standardi Gasilske zveze Slovenije. Gasilsko zaščitno opremo delimo na Osebno zaščitno opremo, ki je namenjena osebni zaščiti gasilca in na skupno zaščitno opremo, ki je namenjena gasilcem za dodatno zaščito na intervencijah.

 

Osebna zaščitna oprema:
-zaščitna obleka
-podkapa
-podobleka
-zaščitna čelada
-zaščitni škornji
-zaščitne rokavice

Skupna zaščitna oprema:
-Izolirni dihalni aparat
-zaščitna maska 
-protivrezne hlače
-gasilski zaščitni pas
-reševalna vrv