Praktične vaje iz PNMP

 

V četrtek 14.2 smo v društvu imeli redne mesečne vaje iz prve pomoči. Pred praktičnim delom vaj smo skupaj pregledali oprem ter obnovili znanje na temo pregleda poškodovanca. Po krajšem teoretičnem delu smo izvedli tudi dve praktični vaji. Pri prvem primeru smo obravnavali osebo, ki naj bi pri opravljanju gradbenih del padla s strehe, v drugem primeru pa smo obravnavali človeka, ki naj bi padla iz lestve in obnemoglo obležala v svetlobnem jašku.  Po koncu vaj je sledilo pospravljanje opreme in kratka analiza. Znanje bomo dopolnjevali na ponovnih rednih mesečnih vajah v mesecu marcu.