Prva pomoč - PNMP

 

V PGD Vižmarje-Brod je večina operativnih gasilcev  usposobljena tudi za nudenje prve in nujne medicinske pomoči ponesrečencem ter nenadno obolelim osebam.

Znanje so pridobili na 80. urnemu tečaju v organizaciji OZRCO MOL in Reševalne postaje Ljubljana, pet članov pa ima opravljeno tudi mednarodno licenco ITLS.

Poleg znanja operativnih članov smo v društvu opremljeni tudi s sodobnimi pripomočki za nudenje prve pomoči. Mestna občina Ljubljana nas je tako kot vse prostovoljne gasilske enote v Ljubljani opremila s torbo s pripomočki za nudenje prve pomoči ter zajemalnimi nosili in vratnimi opornicami za imobilizacijo in transport ponesrečencev, pri katerih obstaja sum na poškodbo hrbtenice. V letu 2008 je naše društvo kupilo tudi polavtomatski defibrilator, ter leta 2012 novo torbo z opremo za v kombi merilce krvnega sadkorja, in koritasta nosila za transport ponesrečencev po terenu.

 

Znanje iz prve pomoči v našem društvu osvežujemo enkrat mesečno in sicer vsak tretji četrtek v mesecu. 

Vsako leto se tudi udeležimo tekmovanja ekip prve in nujne medicinske pomoči.

 

Koristne povezave:                                      

http://www.prva-pomoc.mddsz.gov.si
http://www.aed-baza.si
http://www.hnmp.info
http://pomagamprvi.si/Obnovi_znanje_prve_pomoci
http://www.itrauma.org