Srečno in zdravo v letu 2021

 

Kot do sedaj bomo tudi v novem letu vižmarski gasilci in gasilke opravljali svoje delo vestno in preudarno, ter vam pomagali v najkrajšem možnem času, ko boste potrebovali našo pomoč. Ob tem vam vižmarske gasilke in gasilci v novem letu želimo: zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva, predvsem pa ostanite varni!