Tehnični dan Dobračeva 2021

 

V soboto 3. 7. 2021 smo se udeležili tehničnega dneva na Dobračevi (občina Žiri). 4 člani so se dneva udeležili v vlogi tečajnikov, 3 člani so bili v vlogi inštruktorjev na delovnih točkah, 1 članica v vlogi markirantke, en član pa v vlogi organizatorja dogodka. Pred začetkom dneva je bil zbor, kjer so se udeleženci razdelili mešano ne glede na društvo v 5 skupin. Tehnični dan je obsegal 5 delovnih točk, vska s svojo tematiko: prometna nesreča tovornega vozila, potres, prometna nesreča osebnega vozila, delovna nesreča na višini, prva pomoč - izredni dogodek. Za vsako vajo je bilo na voljo približno 1 uro, potem se je ekipa na delovni točki zamenjala. Točke so bile izvedene dovolj realistično, da se je lahko vsak naučil kaj novega ali pa nadgradil, oziroma obnovil obstoječe znanje. Za vabilo in izvedbo dogodka se gasilcem in gasilkam PGD Dobračeva iskreno zahvaljujemo in upamo na ponovno snidenje.  Po uradnem delu je sledilo druženje ob hrani in pijači.