Vaje ekipe PNMP na SIM centru ZD Ljubljana

 

V soboto, 8.12.2018 se je del ekipe bolničarjev udeležil dopolnilnega usposabljanja za oskrbo poškodovanih v pred bolnišničnem okolju. Usposabljanje je potekalo v SIM-centru Zdravstvenega doma Ljubljana. Na usposabljanju je po kratkem teoretičnem delu ekipa posredovala na t.i. simulacijah realnih intervencij kot so pretep v gostinskem lokalu, požar v hiši... Tovrstna usposabljanja so potrebna za dopolnitev in nadgradnjo, tako teoretičnega, kot praktičnega znanja, katerega uporabljamo in potrebujemo za uspešno posredovanje.